Runinskrifter.net

U 394

Även känd som L 10.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå glimmerskiffer
Nyckelord:
sten: blågrå glimmerskiffer, glimmer, skiffer

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C7D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 58.5″17° 42′ 49.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66122351607721
SWEREF99TM
xy
6611803653087
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6530876611803
GeoHash
u6se5hf9zf
GeoDNA
eaagctagtaattaggcatgcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
S:t Pers ruin
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

S:t Pers kyrkoruin – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
S:t Pers ruin – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U394 Sigtuna, S:t Pers ruin"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2002-04-09"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: