Runinskrifter.net

U 497

Även känd som B 211, L 584.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 34.4″18° 2′ 16.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66269081625533
SWEREF99TM
xy
6626688670715
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3335326626496
GeoHash
u6sgf7yex3
GeoDNA
eaagctagtcacagcccatacc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Tibble
Socken:
Husby-Långhundra socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: