Runinskrifter.net

U 422

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1?C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 29.0″17° 50′ 39.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66078301615238
SWEREF99TM
xy
6607491660655
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6606556607491
GeoHash
u6sdyj1zvq
GeoDNA
eaagctagtatcaagagtccca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Rosersberg
Socken:
Norrsunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: