Runinskrifter.net

U 183

Även känd som B 117, L 477.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 29.8″18° 14′ 30.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66067531637757
SWEREF99TM
xy
6606688683180
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3441406605453
GeoHash
u6sfz4721c
GeoDNA
eaagctagtctccgagtcgtgg

Lokalisering:

Placering:
SHM (29563)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Össeby ödekyrka
Socken:
Össeby-Garns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Återfunnen 1971.

Under B 117 beskrivs även U 193.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Össeby kyrkoruin – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Össeby kyrkoruin – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2000-02-02, SHM; SHM; 2000-02-02
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2000-02-02, SHM; SHM; 2000-02-02
CC BY
URI | Kringla | Källa
UNf1971 Össeby-Garn (SHM 29564:4)"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: