Runinskrifter.net

U 1050

Även känd som B 532, L 247.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 1′ 37.1″17° 33′ 5.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66577301597360
SWEREF99TM
xy
6657157642176
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6421766657157
GeoHash
u6smrrsd7h
GeoDNA
eaagctagatctcaccagtagt

Lokalisering:

Placering:
På kyrkvallen väster om kyrkan.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Björklinge kyrka
Socken:
Björklinge socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Mickelsson, Hilding; 1981-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1981-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1981-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1981-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1981-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
U1050 Björklinge kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-05-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: