Runinskrifter.net

Sm 30

Även känd som L 1261.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kraftfull amfibolit med inslag av vit fältspat
Nyckelord:
sten: amfibolit, grönsten, kraftfull amfibolit med inslag av vit fältspat

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 54′ 20.8″13° 59′ 16.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63102631389278
SWEREF99TM
xy
6307355438356
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4383566307355
GeoHash
u61gwr3s5p
GeoDNA
eaagcggttcccgacagccggt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Trotteslöv
Socken:
Berga socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Trotteslöv. Runsignum Sm 30"@sv – Gillgren, Nils Gustaf, Vistrand, P, Faith-Ell, Harald"@sv; Gillgren, Nils Gustaf, Vistrand, P, Faith-Ell, Harald"@sv; 1879-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: