Runinskrifter.net

U 658

Även känd som B 307, L 5.

Objektuppgifter:

Föremål:
5 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Glimmerrik gnejs
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmerrik gnejs, gnejs

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1, C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 39.2″17° 34′ 36.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66132811599966
SWEREF99TM
xy
6612755645322
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6453226612755
GeoHash
u6s7pyz5ew
GeoDNA
eaagctaggccttcctccgaac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 23.5″17° 36′ 33.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66128431601803
SWEREF99TM
xy
6612339647164
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6471646612339
GeoHash
u6se0wndhz
GeoDNA
eaagctagtaaggcattgtatg

Lokalisering:

Placering:
Nu på Håtuna kyrkogård, vid vapenhuset.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nibble
Socken:
Håtuna socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Håtuna kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Håtuna kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: