Runinskrifter.net

U 342

Även känd som B 7, L 505.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: B1C9D1, D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 39.6″18° 6′ 21.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66104971629937
SWEREF99TM
xy
6610336675317
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3366386609795
GeoHash
u6sgh0b65p
GeoDNA
eaagctagtccgggggaagcgt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 41.5″18° 6′ 18.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66105541629896
SWEREF99TM
xy
6610392675276
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3366026609855
GeoHash
u6sg5bzv70
GeoDNA
eaagctagtcatttttccctat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderby
Socken:
Orkesta socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Återfunnet 1975.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Söderby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Söderby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: