Runinskrifter.net

U 165

Även känd som L 644.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 29′ 57.7″18° 3′ 48.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65998371627901
SWEREF99TM
xy
6599654673411
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3337776599330
GeoHash
u6sf7p92ys
GeoDNA
eaagctagtcgtcaaaatgttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Täby tä
Socken:
Täby socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U165 Jarlabankes bro"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: