Runinskrifter.net

U 330

Även känd som B 10, L 497.

Förhållanden:

Parsten till U 329.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 43.2″18° 2′ 15.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66123301626013
SWEREF99TM
xy
6612120671372
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3328716611929
GeoHash
u6sg4kn8fz
GeoDNA
eaagctagtcatgatttgtggc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 42.3″18° 2′ 9.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66122991625915
SWEREF99TM
xy
6612088671275
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3327706611905
GeoHash
u6sg47vrd1
GeoDNA
eaagctagtcatggccacacac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Snottsta
Socken:
Markims socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Parsten till U 329.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Markim - Orkesta – Ingvar Lundkvist; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Snåttsta – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Snåttsta – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Snottsta – Ingvar Lundkvist; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Snåttsta – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Markim - Orkesta – Ingvar Lundkvist; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Snåttsta – Elisabeth Boogh; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Snottsta – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: