Runinskrifter.net

U 532

Även känd som B 245, L 626.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 49′ 46.4″18° 44′ 13.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66380871664403
SWEREF99TM
xy
6638337709438
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3731426634595
GeoHash
u6tk67eu7k
GeoDNA
eaagctatatgtagcactctgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Roslags-Bro kyrka
Socken:
Roslags-Bro socken
Härad:
Bro och Vätö skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Roslags-Bro kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: