Runinskrifter.net

U 620

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Flagrande stenart
Nyckelord:
sten: flagrande stenart, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C6, C7, C9D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 1.2″17° 39′ 9.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66010821604576
SWEREF99TM
xy
6600616650079
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6500796600616
GeoHash
u6sd9dwpw6
GeoDNA
eaagctagtagattatcgaacc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 56.3″17° 38′ 59.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66009291604429
SWEREF99TM
xy
6600461649934
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6499346600461
GeoHash
u6sd9dkrb1
GeoDNA
eaagctagtagattatgaacaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Finnsta
Socken:
Bro socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Finnsta. U 620."@sv – Dybeck, Richard, Anderson, Iwar"@sv; Dybeck, Richard, Anderson, Iwar"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: