Runinskrifter.net

U 884

Även känd som B 370, L 80.

Objektuppgifter:

Föremål:
Flyttblock
Nyckelord:
block, flyttblock
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C6, C7D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 13.7″17° 18′ 38.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66362561584417
SWEREF99TM
xy
6635533629499
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6294996635533
GeoHash
u6sk3vj0xu
GeoDNA
eaagctagatggcctcgtggtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ingla
Socken:
Skogs-Tibble (tidigare: Skogstibble socken)
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Ristningarna förefaller inte ha blivit avslutade utan endast svagt inhuggna.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U884 Ingla"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2008-05-22"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: