Runinskrifter.net

U 674

Även känd som Bautil 345, Liljegren 53.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 20.4″17° 32′ 25.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66182131597777
SWEREF99TM
xy
6617659643074
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6430746617659
GeoHash
u6s7rph890
GeoDNA
eaagctaggcctcaacggtgga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skadevi
Socken:
Häggeby socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: