Runinskrifter.net

U 1140

Även känd som B 563, L 257.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråröd granit
Nyckelord:
sten: granit, gråröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 6′ 42.9″17° 36′ 24.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66672751600190
SWEREF99TM
xy
6666733644889
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6448896666733
GeoHash
u6stbxhcmb
GeoDNA
eaagctagcgaaacacggttcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Burunge
Socken:
Vendels socken
Härad:
Örbyhus härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U 1140"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-03-12"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: