Runinskrifter.net

Vg 179

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A7B1C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 59′ 16.4″13° 32′ 26.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64315491366059
SWEREF99TM
xy
6428293413713
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4137136428293
GeoHash
u639uh7gzt
GeoDNA
eaagcggctgcaaaggtctccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lillegården
Socken:
Kölaby socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lillegården. Runsignum Vg 179"@sv – Rydén, K, Gillgren, Nils Gustaf, Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald"@sv; Rydén, K, Gillgren, Nils Gustaf, Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: