Runinskrifter.net

U 276

Även känd som B 107, L 421.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B2C1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 20.9″17° 54′ 59.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66039941619441
SWEREF99TM
xy
6603707664903
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6649036603707
GeoHash
u6sdxwy2wu
GeoDNA
eaagctagtatctcatcagttc

Lokalisering:

Placering:
Vid Löwenströmska lasarettet.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hammarby
Socken:
Hammarby socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten i Hammarby socken, Uppland 1928 – Schagerström, August Fredrik; 1928-09-30
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: