Runinskrifter.net

U 1122

Även känd som B 579, L 283.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C8, C9D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 0′ 36.4″17° 57′ 59.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66565381620559
SWEREF99TM
xy
6656248665382
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6653826656248
GeoHash
u6sv2udb7c
GeoDNA
eaagctagctagactgcgttgt

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i södra väggen.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Stavby kyrka
Socken:
Stavby socken
Härad:
Olands härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Pryds av repstav nedtill.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: