Runinskrifter.net

Sm 45

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd grovkornig gnejs med inslag av glimmer
Nyckelord:
sten: glimmer, gnejs, röd grovkornig gnejs med inslag av glimmer

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3
Korsbeskrivning:
Klassificerad av redaktionen

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 48′ 12.5″14° 0′ 38.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62988361390375
SWEREF99TM
xy
6295947439587
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4395876295947
GeoHash
u61gnuf230
GeoDNA
eaagcggttcctgctgcagtgg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 48′ 26.9″14° 1′ 5.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62992691390840
SWEREF99TM
xy
6296385440047
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4400476296385
GeoHash
u61gnvrxw1
GeoDNA
eaagcggttcctgctctccacc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Bräkentorp
Socken:
Södra Ljunga socken (tidigare: Tutaryds socken)
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bräkentorp. Runsignum Sm 45"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 1930-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: