Runinskrifter.net

U 732

Även känd som Bautil 602, Liljegren 680.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörk granit
Nyckelord:
sten: granit, mörk granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1?D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 37.2″17° 15′ 11.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66109211581750
SWEREF99TM
xy
6610175627141
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6271416610175
GeoHash
u6s70eerqm
GeoDNA
eaagctaggcaggtaactacct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Grillby, Sörskog
Socken:
Villberga socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.