Runinskrifter.net

U 471

Även känd som B 197, L 563.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 31.0″17° 47′ 35.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66245101611845
SWEREF99TM
xy
6624124657061
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6570616624124
GeoHash
u6seubssuz
GeoDNA
eaagctagtacaatttagcgta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Segersta (Särsta)
Socken:
Knivsta socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: