Runinskrifter.net

U 656

Även känd som L 1a, L 7.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 37.4″17° 35′ 40.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66132501600963
SWEREF99TM
xy
6612736646319
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6463196612736
GeoHash
u6se0qgbww
GeoDNA
eaagctagtaaggacgcctttc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 43.0″17° 35′ 30.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66134211600797
SWEREF99TM
xy
6612905646151
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6461516612905
GeoHash
u6se0r1cu5
GeoDNA
eaagctagtaaggacagtttca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bjursta (Markeby)
Socken:
Håtuna socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Återfunnen 1953.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bjursta. U 656."@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: