Runinskrifter.net

U 1118

Även känd som B 487, L 177.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 0′ 41.3″17° 31′ 55.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66559761596327
SWEREF99TM
xy
6655391641165
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6411656655391
GeoHash
u6smquy80k
GeoDNA
eaagctagatctacttcatggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Örke
Socken:
Skuttunge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: