Runinskrifter.net

U 119

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 15.7″17° 53′ 29.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66000751618150
SWEREF99TM
xy
6599774663660
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6636606599774
GeoHash
u6sdx0kmbz
GeoDNA
eaagctagtatctggtgaataa

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 29′ 38.6″17° 53′ 19.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65989241618021
SWEREF99TM
xy
6598622663545
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6635456598622
GeoHash
u6sdrnd4j1
GeoDNA
eaagctagtattcaagcggatg

Lokalisering:

Placering:
Antuna park
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Älvsunda
Socken:
Eds socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Älvsunda – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: