Runinskrifter.net

U 1060

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1, D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 1′ 23.2″17° 33′ 24.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66573091597674
SWEREF99TM
xy
6656740642495
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6424956656740
GeoHash
u6smrwbecw
GeoDNA
eaagctagatctccagaataaa

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 1′ 23.8″17° 33′ 24.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66573291597674
SWEREF99TM
xy
6656760642495
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6424956656760
GeoHash
u6smrwbt1b
GeoDNA
eaagctagatctccagaacgag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; 20m söder om nuvarande plats.

Proveniens:

Plats:
Tibble
Socken:
Björklinge socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Funnen 1937. Skadad 1973, flyttades då till 20 m N dess ursprungliga plats.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: