Runinskrifter.net

Hs 2

Även känd som L 1061.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C1, C6, C7D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 21′ 37.5″16° 59′ 11.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68055971563204
SWEREF99TM
xy
6804550606219
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6062196804550
GeoHash
u6uj4d363d
GeoDNA
eaagctaaagatgtaggcgcgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norrala kyrka
Socken:
Norrala socken
Härad:
Sydöstra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Mickelsson, Hilding;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1979-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1987-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten i Norrala socken. – Sjöbeck, Mårten; 1988-01-01
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Hs2 Norrala"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: