Runinskrifter.net

Vg 158

Även känd som L 1399.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C9, C10D1E7, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 51′ 45.5″13° 9′ 0.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64184461342425
SWEREF99TM
xy
6414917390250
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3902506414917
GeoHash
u6335jxdjz
GeoDNA
eaagcggcgtattagccttatg

Lokalisering:

Placering:
Vid Fänneslunda
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fänneslunda kyrka
Socken:
Fänneslunda socken
Härad:
Ås härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten. – Welin, Sanfrid; 1954-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: