Runinskrifter.net

Gs 5

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Mörk glimmerrik gnejsgranit
Nyckelord:
sten: glimmer, gnejs, granit, mörk glimmerrik gnejsgranit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B2C1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 22′ 44.7″17° 1′ 6.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66962931566930
SWEREF99TM
xy
6695334611287
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6112876695334
GeoHash
u6sp7r8t8k
GeoDNA
eaagctagaaatcacaagcgaa

Lokalisering:

Placering:
Gävle museum
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hedesunda kyrka
Socken:
Hedesunda socken
Härad:
Gästriklands östra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hedesunda. Runsten i Hedesunda. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Hedesunda. Runsten i Hedesunda. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Hedesunda 94:1"@sv – Jansson, Gunnel"@sv; Jansson, Gunnel"@sv; 2021-05-11"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: