Runinskrifter.net

U 410

Även känd som B 193, L 559.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C6, C7D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 28.9″17° 45′ 3.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66132371609798
SWEREF99TM
xy
6612830655151
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6551516612830
GeoHash
u6se5ymghc
GeoDNA
eaagctagtaattcctgctccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norra Til
Socken:
Sankt Olof (tidigare: Sankt Olovs socken)
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Norrtil – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Norrtil – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Norrtil – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: