Runinskrifter.net

Sm 136 †

Även känd som B 1042, L 1211.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D3E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 23.0″15° 8′ 25.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63870081460254
SWEREF99TM
xy
6384898508386
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5083866384898
GeoHash
u64z8wbve3
GeoDNA
eaagcgtgccaagcagaactac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Österby
Socken:
Hults socken
Härad:
Södra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: