Runinskrifter.net

U 437

Även känd som B 179, L 545.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C1D4E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 1.5″17° 52′ 52.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66144681617110
SWEREF99TM
xy
6614150662446
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6624466614150
GeoHash
u6senzuxy1
GeoDNA
eaagctagtactgcccaacacc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 58.5″17° 52′ 53.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66143741617134
SWEREF99TM
xy
6614056662471
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6624716614056
GeoHash
u6senzufyg
GeoDNA
eaagctagtactgcccaatctc

Lokalisering:

Placering:
I trädgården 40m öster mangårdsbyggnaden.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Broby
Socken:
Husby-Ärlinghundra socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Två fragment återfunna 1956.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Broby. U 437."@sv – Hadorph, Johan, Leitz, Johan"@sv; Hadorph, Johan, Leitz, Johan"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: