Runinskrifter.net

U 6

Förhållanden:

Har fragment U 7, U 8 och U Fv1993;230.

Objektuppgifter:

Föremål:
10 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D3E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 49.4″17° 33′ 17.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65801501599600
SWEREF99TM
xy
6579631645358
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6453586579631
GeoHash
u6s3x2z0sf
GeoDNA
eaagctaggtcctgttccggta

Lokalisering:

Placering:
SHM (5208, 30573, 30574).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Björkö
Socken:
Adelsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Ett fragment upptäcktes 1992, låg som grundsten till en riven ladugård vid Oppgården. Ytterligare ett fragment påträffades 1993 och ännu ett 2012. Fragmenten pusslades ihop 2013.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ny Björn Gustafsson, 2007-03-22, SHMM; SHMM; 2007-03-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-09-26, SHMM; SHMM; 2013-09-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-09-27, SHMM; SHMM; 2013-09-27
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: