Runinskrifter.net

U 587 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 29.0″18° 28′ 24.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66443501649350
SWEREF99TM
xy
6644415694313
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3586326642014
GeoHash
u6thsqgutn
GeoDNA
eaagctatagtagacgccctta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bro
Socken:
Edsbro socken
Härad:
Närdinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: