Runinskrifter.net

U 164

Även känd som B 119, L 645.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C3D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 29′ 57.8″18° 3′ 48.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65998401627890
SWEREF99TM
xy
6599657673400
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3337666599333
GeoHash
u6sf7p9344
GeoDNA
eaagctagtcgtcaaaatgtat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Täby tä
Socken:
Täby socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Jarlabankes bro – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jarlabankes bro – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jarlabankes bro – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Täby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jarlabankes bro – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Täby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Täby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Täby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jarlabankes bro – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jarlabankes bro – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jarlabankes bro – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jarlabankes bro – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Domarevägen – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jarlabankes bro – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jarlabankes bro – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Täby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jarlabankes bro – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten i Täby socken, Uppland maj 1917 – Schagerström, August Fredrik; 1917-05-29
PD
URI | Kringla | Källa
FÖREBILD FÖR TECKNING – 1940-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U 164 mot SV. Foto 2005."@sv – Rikard Sohlenius"@sv; Riksantikvarieämbetet"@sv; 2019-03-04"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: