Runinskrifter.net

U 827

Även känd som L 760.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 15.8″17° 29′ 6.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66235601594519
SWEREF99TM
xy
6622964639752
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6397526622964
GeoHash
u6s7tzuhq7
GeoDNA
eaagctaggccatcccaaagtt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 53.4″17° 30′ 0.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66228901595381
SWEREF99TM
xy
6622305640622
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6406226622305
GeoHash
u6s7wnz0hn
GeoDNA
eaagctaggcccgaatccggtg

Lokalisering:

Placering:
I allén till Sjö.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Valby
Socken:
Holms socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: