Runinskrifter.net

U 411

Även känd som B 194, L 560.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B2C6, C9D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 29.3″17° 44′ 52.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66132441609614
SWEREF99TM
xy
6612835654967
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6549676612835
GeoHash
u6se5y7e9j
GeoDNA
eaagctagtaattccgtctaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norra Til
Socken:
Sankt Olof (tidigare: Sankt Olovs socken)
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sankt Olof – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Södertil – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: