Runinskrifter.net

U 151

Även känd som B 130, L 647.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C3, C6, C7D4E3F3G3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 51.7″18° 2′ 43.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65977601626945
SWEREF99TM
xy
6597566672481
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3326626597334
GeoHash
u6sf6shq0c
GeoDNA
eaagctagtcgtacgtggacgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Karby
Socken:
Täby socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Broby bro – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Broby bro – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Broby bro – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Broby bro – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: