Runinskrifter.net

U 474

Även känd som L 20.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1F3
Kors 2: A4B1D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 15.0″17° 44′ 56.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66220841609424
SWEREF99TM
xy
6621670654670
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6546706621670
GeoHash
u6seeuu3vq
GeoDNA
eaagctagtaactcttaagtca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vickeby
Socken:
Knivsta socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Estuna kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U474 Vickeby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2000-03-22"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: