Runinskrifter.net

U 942

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: B4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 30.9″17° 38′ 4.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66391001602512
SWEREF99TM
xy
6638596647553
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475536638596
GeoHash
u6ss92cjkp
GeoDNA
eaagctagcggatgtgacagcg

Lokalisering:

Placering:
I Upplandsmuseet (UM28601, UM28602, UM28603, UM28633, UM28634).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bredgränden, Uppsala
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Från början rest på en kristen begravningsplats.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bredgränden. U 942."@sv – Uppsalabild"@sv; Uppsalabild"@sv; 1951-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: