Runinskrifter.net

U 45

Även känd som B 289, L 354.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 36.1″17° 44′ 14.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65800261609986
SWEREF99TM
xy
6579632655742
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6557426579632
GeoHash
u6s9e85gh7
GeoDNA
eaagctagtgacttggtttccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Törnby
Socken:
Skå socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skå 16:1"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-05-05"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: