Runinskrifter.net

U 269

Även känd som B 86, L 411.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C6, C7D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 22.3″17° 58′ 43.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66004371623073
SWEREF99TM
xy
6600195668577
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6685776600195
GeoHash
u6sf90g8tu
GeoDNA
eaagctagtcgatgggcctgta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Harby
Socken:
Fresta socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Harby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: