Runinskrifter.net

U 390

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B2C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 0.2″17° 43′ 15.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66122991608122
SWEREF99TM
xy
6611872653487
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534876611872
GeoHash
u6se5hzuw4
GeoDNA
eaagctagtaattagtcccttc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 1.0″17° 43′ 13.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66123231608096
SWEREF99TM
xy
6611896653461
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534616611896
GeoHash
u6se5hztge
GeoDNA
eaagctagtaattagtcccgac

Lokalisering:

Placering:
I Stadsparken
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sigtuna
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Ett fragment funnet 1958 i kv. Handelsmannen, Stora torget, hårt trampslitet, troligen använt som trappsten.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nu i Stadsparken. U 389, U 390."@sv – Dybeck, Richard, Okänd"@sv; Dybeck, Richard, Okänd"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: