Runinskrifter.net

U 1047

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd grovkornig gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, ljusröd grovkornig gnejsgranit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 3 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C8, C9D1E3F3
Kors 2: A9B1F1
Kors 3: A9B1F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 1′ 37.0″17° 33′ 9.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66577291597421
SWEREF99TM
xy
6657156642237
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6422376657157
GeoHash
u6smrrt6k8
GeoDNA
eaagctagatctcaccatgctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Björklinge kyrka
Socken:
Björklinge socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Mickelsson, Hilding; 1981-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1981-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
U1047 Björklinge kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2009-09-16"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: