Runinskrifter.net

U 921

Även känd som B 436, L 172.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1F3
Kors 2: A9B1F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 36.8″17° 27′ 11.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66464431592155
SWEREF99TM
xy
6645810637111
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6371116645810
GeoHash
u6skvjkgrq
GeoDNA
eaagctagattacagcgatcct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Holmsta
Socken:
Jumkils socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U921 Holmsta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: