Runinskrifter.net

U 431

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå gnejs
Nyckelord:
sten: blågrå gnejs, gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C5D1E9F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 28.3″17° 53′ 39.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66097501618000
SWEREF99TM
xy
6609444663393
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6633936609444
GeoHash
u6sep0nrb3
GeoDNA
eaagctagtacttggttgacaa

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 38.0″17° 53′ 34.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66100501617907
SWEREF99TM
xy
6609743663296
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6632966609743
GeoHash
u6sep0tptu
GeoDNA
eaagctagtacttggtataaca

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset i Norrsunda kyrka.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Åshusby
Socken:
Norrsunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Teckning/skiss från inventeringsbok (2)"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2019-03-04"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: