Runinskrifter.net

Vg 33

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 27′ 30.7″13° 1′ 26.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64850831337670
SWEREF99TM
xy
6481455384701
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3847016481455
GeoHash
u63k8659w8
GeoDNA
eaagcggcatgaggcgtttgcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stommen
Socken:
Mellby socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Stommen. Runsignum Vg 33"@sv – Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald"@sv; Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald"@sv; 1934-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: