Runinskrifter.net

U 1156

Även känd som B 656, L 783.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E1, E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 33.2″16° 58′ 49.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66272021566051
SWEREF99TM
xy
6626259611250
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6112506626259
GeoHash
u6s5fqudwz
GeoDNA
eaagctaggaacaactaatatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hjälteberga
Socken:
Simtuna socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: