Runinskrifter.net

Vs 21

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: C8D5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 5.6″16° 34′ 47.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66204461543622
SWEREF99TM
xy
6619233588912
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5889126619233
GeoHash
u6eg9k34sx
GeoDNA
eaagcgcttcaatatggcgata

Lokalisering:

Placering:
I Länsmuseet, Västerås.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Äs
Socken:
Romfartuna socken
Härad:
Norrbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Splittrad runsten i Romfartuna, Västmanland, år 1917. Reproduktion av Österberg. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: