Runinskrifter.net

U 593

Även känd som B 241, L 625.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 59′ 33.4″18° 47′ 43.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66563891666858
SWEREF99TM
xy
6656664711669
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3770216652638
GeoHash
u6tm79q6kf
GeoDNA
eaagctatatatctgctagctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ortala sjöhage
Socken:
Väddö socken
Härad:
Väddö och Häverö skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: