Runinskrifter.net

U 912

Även känd som B 441, L 126.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C4D1E9F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 1.5″17° 30′ 2.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66417031594931
SWEREF99TM
xy
6641106639943
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6399436641106
GeoHash
u6skwjx814
GeoDNA
eaagctagattcgagccttggg

Lokalisering:

Placering:
I södra bogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Börje kyrka
Socken:
Börje socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Börje kyrka, Börje socken, Uppland september 2007 – Dellbeck, Johan; 2007-09-07
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skylt med information om runstenen vid Börje kyrka, Börje socken, Uppland september 2007 – Dellbeck, Johan; 2007-09-07
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Börje kyrka, Börje socken, Uppland september 2007 – Dellbeck, Johan; 2007-09-07
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Börje kyrka, Börje socken, Uppland september 2007 – Dellbeck, Johan; 2007-09-07
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U912 Börje kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: